THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CỦA CÁC THƯƠNG NHÂN ĐÃ THÔNG BÁO BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NGÀY 10/09/2018
  
Cập nhật:13/09/2018 4:17:02 CH

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật  Thương mại  về hoạt động Xúc tiến Thương mại. Sở Công Thương nhận được Thông báo thực hiện Khuyến mãi của các Thương nhân với các nội dung chi tiết như sau:

 

STT

Tên Thương nhân Thực hiện

Nội dung Chương trình khuyến mãi

1

Công ty TNHH Frieslandcampina Hà Nam

Nội dung chi tiết xem tại đây

2

Chi nhánh Công ty cổ phần TRAPHACO tại Huế

Nội dung chi tiết xem tại đây

3

Công ty TNHH Frieslandcampina Hà Nam

Nội dung chi tiết xem tại đây

4

Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution

Nội dung chi tiết xem tại đây

5

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan

Nội dung chi tiết xem tại đây

6

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan

Nội dung chi tiết xem tại đây

7

Công ty CP thực phẩm Dinh Dưỡng Nutifood BD

Nội dung chi tiết xem tại đây

8

Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan

Nội dung chi tiết xem tại đây

9

Công ty CP Sữa VN

Nội dung chi tiết xem tại đây

10

Công ty TNHH DKSH VN

Nội dung chi tiết xem tại đây

11

Công ty TNHH DKSH VN

Nội dung chi tiết xem tại đây

12

Công ty CP Phú trường Quốc tế

Nội dung chi tiết xem tại đây

13

Công ty TNHH MTV Hải Thắng

Nội dung chi tiết xem tại đây

14

Công ty CP TP DD Nutifood BD

Nội dung chi tiết xem tại đây

15

Công ty TNHH DKSH VN

Nội dung chi tiết xem tại đây

16

Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh An

Nội dung chi tiết xem tại đây

17

Công ty TNHH TM&DV Nguyên Phúc

Nội dung chi tiết xem tại đây

18

Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuấ thương mại dịch vụ Juno

Nội dung chi tiết xem tại đây

19

Ngân hàng TMCP Bắc Á

Nội dung chi tiết xem tại đây

20

Công ty TNHH Dược liệu trung ương 2 PHYTOPARMA Sài Gòn

Nội dung chi tiết xem tại đây

 21 

Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuấ thương mại dịch vụ Juno

Nội dung chi tiết xem tại đây

22

Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp-Viễn Thông Quân Đội

Nội dung chi tiết xem tại đây

23

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Nội dung chi tiết xem tại đây

24

Công ty TNHH Việt Nam SUZUKI

Nội dung chi tiết xem tại đây

25

Công ty cổ phầ thực phẩm Á Châu

Nội dung chi tiết xem tại đây

 

Thương nhân  phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung Thông báo thực hiện khuyến mãi đã thông báo với Sở Công Thương./.

VHNGUYEN
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ