Tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”
  
Cập nhật:15/01/2021 4:39:39 CH

Nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời, ngày 28/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 6242/BXD-KHCN về việc phổ biến tài liệu “Hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến an toàn công trình xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà”.

Nội dung tài liệu Hướng dẫn gồm các nội dung sau: Phạm vi áp dụng; tài liệu tham khảo; Thuật ngữ, định nghĩa; yêu cầu về án toàn công trình khi lắp đặt hệ thống điện lặt trời; tính toán kết cấu đỡ; đánh giá an toàn chịu lực của kết cấu mái và công trình hiện hữu; thi công và nghiệm thu hệ thống điện mặt trời và kết cấu đỡ; quy định về quản lý.

Download Tài liệu hướng dẫn tại đây./.

SCT-QLNL
 Bản in]

Liên kết công vụ