Tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021
  
Cập nhật:21/01/2021 9:01:03 SA
UBND tỉnh vừa ban hành công văn số 491/UBND-NN ngày 18/01/2021 về tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 273/VPCP-NN ngày 12/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng dịp Tết Nguyên đán 2021; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: (i) tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức không sử dụng, trưng bày sản phẩm khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; (ii) kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, các hoạt động: khai thác, mua bán, vận chuyển, sử dụng, tiêu thụ các loài thực vật rừng khai thác trái pháp luật từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; săn, bắt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán động vật rừng trái pháp luật,… trong dịp Tết Nguyên đán 2021.    

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi các đơn vị, địa phương thực hiện nội dung nêu trên, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành./. 

Xem Công văn 491/UBND-NN tại đây

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ