Tháng Công nhân năm 2018 - Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động
Cập nhật:27/06/2018 11:07:00 SA
Tháng 5 năm 2012 là năm đầu tiên “Tháng Công nhân” được thực hiện theo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng với mục tiêu chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp,.. Với ý nghĩa đó, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Công Thương đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2018 với chủ đề “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên”

Hoạt động trọng tâm của Tháng Công nhân năm 2018 là tập trung hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên công đoàn và người lao động; tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, nâng cao trách nhiệm của chính quyền và tổ chức công đoàn trong việc vận động phối hợp thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lao động.

Hưởng ứng tháng Công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018, Công đoàn ngành đã tiến hành thăm hỏi và tặng quà cho 03 đoàn viên bị tai nạn lao động, tổ chức lễ khởi công xây dựng 01 nhà Mái ấm Công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ tại CĐCS Công ty Cổ phần Da giầy Huế, thành lập đội tuyển tham gia hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi tỉnh năm 2018 do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức, Công đoàn ngành đã tham gia phối hợp với văn phòng Sở Công Thương tổ chức Hội thao kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống ngành Công Thương.

Ngoài ra, tại các cấp công đoàn, các CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cho đoàn viên như CĐCS Công ty CP Da giầy Huế tổ chức giải bóng đá mini nam, tổ chức Hội diễn văn nghệ; CĐCS Công ty CP TĐ Bình Điền tham gia giải bóng chuyền tại địa phương, CĐCS chi cục Quản lý thị trường phối hợp với chuyên môn tổ chức hội thao truyền thống, CĐCS Công ty TNHH Thiên Hương tổ chức hội diễn văn nghệ...

Trong dịp Tháng Công nhân, nhiều công đoàn cơ sở đã có các hoạt động thiết thực góp phần cùng doanh nghiệp giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật  trong lao động gắn liền với việc chăm lo đời sống của đoàn viên công đoàn như: phối hợp với doanh nghiệp tổ chức huấn luyện an toàn cho đoàn viên, phối hợp diễn tập phòng chống chữa cháy, đo kiểm môi trường làm việc, quan trắc môi trường bên ngoài, tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, tổ chức đối thoại với chủ doanh nghiệp, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể… Đặc biệt CĐCS công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền đã thỏa thuận với Lãnh đạo công ty thống nhất tăng lương cho người lao động thêm 15%, CĐCS Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản tăng lương bình quân cho người lao động (từ 2 triệu đồng lên mức 3,5 triệu đồng/người/tháng),  nhiều CĐCS đã thương lượng thành công việc tăng giá trị bữa ăn ca cho người lao động.

Tại các CĐCS công ty thuộc lĩnh vực may mặc, da giầy thường xuyên tổ chức truyền thông về pháp luật lao động, truyền thông ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động ở Việt Nam cho các đoàn viên thông qua hệ thống phát thanh tại công ty. Bên cạnh đó, các CĐCS còn phối hợp với chuyên môn đồng cấp cung cấp thông tin về chính sách lao động, tiền lương, phúc lợi cho người lao động thông qua bảng tin tại công ty.

Công tác tuyên truyền, giáo dục đã được triển khai đến các công đoàn cơ sở, các nội dung tuyên truyền về kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ chính trị ( khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước”.

Ban chấp hành công đoàn tại hai đơn vị sự nghiệp hành chính đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động thông qua Hội đồng thi đua - khen thưởng và qua các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các chế độ chính sách của đoàn viên công đoàn được lãnh đạo đơn vị thực hiện đầy đủ, nghiêm túc; công chức, viên chức, người lao động được nâng lương, nâng ngạch đúng quy định, đảm bảo việc trả tiền lương, tiền công lao động, bảo hiểm xã hội, các khoản thu nhập khác theo quy định của nhà nước và của chính quyền chuyên môn. Ban chấp hành công đoàn luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên công đoàn và phản ánh kịp thời những đề đạt, nguyện vọng của công đoàn viên đến lãnh đạo Sở Công Thương và lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường. 

 

TNCHI
CĐN
 Bản in]

Liên kết công vụ