Trang chủ » CÔNG KHAI THÔNG TIN » Thông tin Thủ tục hành chính
Thay đổi mức phí thẩm định điều kiện hành nghề, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
  
Cập nhật:08/03/2019 11:12:41 SA
Ngày 04/03/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 517/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế. Các TTHC này sửa đổi, bổ sung các TTHC lĩnh vực An toàn thực phẩm đã được công bố tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh.

Theo đó, mức phí thay đổi trong các thủ tục Cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm:

+ Đối với cơ sở sản xuất khác: 2.500.000 đồng/lần/cơ sở

+ Đối với cơ sở sản xuất nhỏ lẻ: 500.000 đồng/lần/cơ sở

+ Đối với cơ sở kinh doanh: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở

Việc thay đổi này căn cứ theo Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm;  Thông tư số 117/2018/TT-BCT ngày 28/11/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

 Xem thông tin chi tiết về Quyết định 517/QĐ-UBND ngày 04/03/2019 tại đây.

Quyết định 517/QĐ-UBND

- Phụ lục 


 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ