Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Thông báo: Hướng dẫn về tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình và thủ tục xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", “Nghệ nhân Ưu tú”
Cập nhật:01/03/2017 10:43:15 SA
Lễ Phong tặng "Nghệ nhân Nhân dân",  “Nghệ nhân Ưu tú” 2016 tại TP Hà Nội
Lễ Phong tặng "Nghệ nhân Nhân dân", “Nghệ nhân Ưu tú” 2016 tại TP Hà Nội

Căn cứ Nghị định 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”  trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ; Kế hoạch số 144/KH-SCT ngày 07/02/2017 của Sở Công Thương về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”,  “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018; Sở Công Thương hướng dẫn về tiêu chuẩn, hồ sơ, quy trình và thủ tục xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu túnhư sau (file kèm theo):

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Hướng dẫn Nghệ nhân nhân dân ()
2 Hướng dẫn Nghệ nhân Ưu tú ()
3 Kế hoạch xét tặng ()
4 Nghị định 123/2014/NĐ-CP ()
NTD-QLCN
Phong QLCN
 Bản in]

Liên kết công vụ