Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Tin tổng hợp
Thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế
Cập nhật:13/02/2017 8:53:20 SA
Căn cứ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

 Sau khi xem xét Hợp đồng Cung cấp nước sinh hoạt (mẫu) ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế về việc đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, Sở Công Thương thông báo chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty. Trong trường hợp thay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục đăng ký lại theo đúng qui định. 

 Sở Công Thương thông báo hợp đồng theo mẫu được chấp thuận của  Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế)
N Q Nguyen-QLTM
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ