Thông báo kết luận giao ban tháng 4/2020
  
Cập nhật:22/10/2020 9:55:35 SA
Ngày 29/4/2020, tại Văn phòng Sở Công Thương, Ông Nguyễn Thanh - Giám đốc Sở đã chủ trì phiên họp giao ban tháng 4/2020, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020.
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ