Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2018
Cập nhật:08/10/2018 9:36:56 CH
Căn cứ Quy chế số 1609/SCT-HĐTDVC ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng tuyển dụng về Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2018; Căn cứ vào điểm tổng cộng của các thí sinh tham dự thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng - Sở Công Thương TT Huế thông báo thí sinh trúng tuyển gồm:
1. Võ Huy Toàn.
2. Nguyễn Đức Minh Quang.
Thông tin cụ thể như sau:

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

VÀO LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

TRỰC THUỘC SỞ CÔNG THƯƠNG NĂM 2018

 

                    

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Điểm học tập

Điểm tốt nghiệp

Điểm phỏng vấn

Điểm tổng cộng

1

Võ Huy Toàn

4/6/1987

nam

70.5

75

88.8

80.78

2

Nguyễn Đức Minh Quang

26/3/1978

nam

61.6

80

90

80.4

3

Trần Đức Thiên Quý

30/4/1993

nam

65.7

75

82

76.18

4

Trần Đăng Khoa

5/5/1991

nam

58.4

59

81

69.85

2. Thí sinh trúng tuyển:

- Căn cứ Quy chế số 1609/SCT-HĐTDVC ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Hội đồng tuyển dụng về Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2018.

- Căn cứ vào điểm tổng cộng của các thí sinh tham dự thi tuyển.

Hội đồng tuyển dụng thông báo thí sinh trúng tuyển gồm:

1. Võ Huy Toàn.

2. Nguyễn Đức Minh Quang.

                                                          

TTCLINH
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ