Thông báo tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản
  
Cập nhật:03/10/2019 9:36:15 SA
Ban tổ chức Tỉnh ủy đã có công văn số 1040-CV/BTCTU ngày 30/9/2019 về việc tuyển sinh cán bộ dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ tại Nhật Bản.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu cử cán bộ dự tuyển, lập danh sách gửi về Ban tổ chức Tỉnh ủy qua phòng Tổng hợp - Chính sách, đào tạo cán bộ hoặc email phongcsdt.btc@gmail.con trước ngày 15/10/2019 đế tổng hợp, báo cáo Trung ương.
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ