Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu
Cập nhật:25/05/2018 11:22:33 SA
Sở Công Thương Thông báo về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu của Công ty Cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế từ ngày 22 tháng 5 năm 2018.

Hợp đồng Mẫu download file đính kèm tại đây:hop dong mau ct nuoc.pdf./.

NQNGUYEN
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ