Thông tin hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của các tỉnh Phú Yên, Hải Dương, Kon Tum
  
Cập nhật:01/04/2021 9:24:16 SA
Sở Công Thương nhận được các văn bản đề nghị hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP của Sở Công Thương các tỉnh: Phú Yên, Hải Dương, Kon Tum.

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm OCOP các tỉnh Phú Yên, Hải Dương, Kon Tum xúc tiến tìm đối tác, mở rộng thị trường tiêu thụ tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Công Thương Thừa Thiên Huế thông tin đến các doanh nghiệp, nhà phân phối trên địa bàn tỉnh quan tâm, trao đổi tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng tiêu thụ (đính kèm: Danh sách sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Phú Yên năm 2020 đề nghị hỗ trợ tiêu thụ, Thông tin các sản phẩm OCOP tỉnh Hải Dương, Thông tin sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum đề nghị hỗ trợ tiêu thụ).

* Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: 
- Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: 78 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Người liên hệ: Ông Nguyễn Hải Triều – Trưởng phòng Quản lý Thương mại; điện thoại: 0983003744; email: nguyenhaitrieu80@phuyen.gov.vn./.

- Sở Công Thương tỉnh Hải Dương
Thông tin về đầu mối liên hệ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Công Thương Hải Dương tại địa chỉ: sct.haiduong.gov.vn

- Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
Địa chỉ: Số 494 Trần Phú, thành phố KonTum tỉnh KonTum

Người liên hệ: Bà Ngô Thị Kim Thịnh – Phó Phòng Quản lý thương mại; điện thoại: 0977713263, email: kimthinh69@gmail.com

ndmQuang-xttm
SCT-TTXTTM
 Bản in]

Liên kết công vụ