Thông tin lịch tạm ngừng cấp điện từ ngày 24/3/2021 đến ngày 30/3/2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:19/03/2021 2:35:30 CH

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, để nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ lưới điện nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục cho Quý khách hàng, từ ngày 24/3/2021 đến ngày 30/3/2021 sẽ ngừng cấp điện để công tác tại các khu vực như sau:

Xin vui lòng xem lịch tạm ngừng cấp điện tại đây./.

SCT-QLNL
 Bản in]

Liên kết công vụ