• Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn huyện Nam Đông năm 2018  
  Cập nhật: 23/07/2018 9:20:00 SA
  Ngày 16/07/2018, Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương phối hợp với Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Nam Đông tổ chức khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn năm 2018.

 • Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại huyện Phong Điền
  Cập nhật: 07/11/2017 9:35:41 SA
  Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động và kế hoạch số 481/KH-SCT ngày 3/4/2017 của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng Quản lý thương mại đã phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Phong Chương, huyện Phong Điền.

 • Phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017  
  Cập nhật: 01/07/2017 4:52:57 CH
  Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại tỉnh năm 2017, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong 3 ngày từ 17- 19/6/2017, Phòng Quản lý thương mại - Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng - UBND huyện Quảng Điển tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại nhà văn hóa xã Quảng Công, huyện Quảng Điền.


     

Liên kết công vụ