Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia
  Cập nhật: 20/08/2018 9:33:48 SA
  Thông tư số 17/2018/TT-BCT ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia đã được ban hành và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 8 năm 2018. Theo đó, Thông tư 17/2018/TT-BCT có một số điểm mới so với quy định cũ:

 • Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
  Cập nhật: 26/07/2018 3:17:06 CH
  Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 luật (Luật quốc phòng; Luật cạnh tranh; Luật tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Luật an ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch và 08 Nghị quyết quan trọng). Nội dung cụ thể như sau:

 • Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 26/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.
  Cập nhật: 26/07/2018 11:17:49 SA
  Ngày 28/6/2018, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (có hiệu lực từ ngày 16/8/2018). Nội dung sửa đổi, bổ sung gồm có:

 • Thông báo địa điểm tiếp nhận hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại
  Cập nhật: 18/07/2018 4:32:47 CH
  Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Công Thương kính thông báo đến các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh như sau:
  Kể từ ngày 17/7/2018, Sở Công Thương Thừa Thiên Huế sẽ tiếp nhận Hồ sơ "Thông báo hoạt động khuyến mại" / "Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại" tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế Huế - Địa chỉ: 01 Lê Lai, Thành phố Huế.

 • Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
  Cập nhật: 13/07/2018 10:02:40 SA
  Ngày 10/03/2018, Bộ Tư Pháp đã ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BTP về Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bao gồm nội dung Bộ Tiêu chí; đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và biện pháp bảo đảm thực hiện.

 • "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến " năm 2018
  Cập nhật: 29/06/2018 4:05:36 CH
  UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công văn số 4548/UBND-TP ngày 26/6/2018 về việc hưởng ứng cuộc thi " Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2018; Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến nhằm mục đích cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản kịp thời cập nhật quy định pháp luật mới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp lý, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật, giảm thiểu vi phạm pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

 • Khai mạc Hội chợ Thương mại Quốc tế Festival Huế 2018 NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/2018/NĐ-CP NGÀY 22/5/2018 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT THƯƠNG MẠI VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
  Cập nhật: 15/06/2018 11:09:05 SA
  Ngày 22/05/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại thay thế cho Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006

 • Ảnh minh họa Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
  Cập nhật: 07/05/2018 11:15:26 SA
  Ngày 11/04/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 74/KH-UBND về Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 • Thông báo Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017
  Cập nhật: 03/05/2018 3:20:21 CH
  Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Thể lệ cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Cơ quan chỉ đạo là UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan thường trực cuộc thi; Cơ quan phối hợp chính gồm: Quỹ Đầu tư phát triển và Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Công ty Cổ phần tư vấn và Đầu tư cộng hưởng (CoPLUS).

 • Một số giải pháp kỹ thuật để nổ mìn an toàn thi công mở rộng hầm Hải Vân  
  Cập nhật: 06/04/2018 9:23:17 SA
  Hầm Hải Vân là hầm đường bộ xuyên qua đèo Hải Vân, nối liền tỉnh Thừa Thiên Huế và Thành phố Đà Nẵng. Hầm Hải Vân là hầm dài nhất Đông Nam Á, đóng vai trò quan trọng đối với giao thông của miền trung Việt Nam. Tới nay, sau 10 năm vận hành và với sự phát triển mạnh mẽ của phương tiện giao thông, việc lưu thông 01 ống hầm với 02 làn xe 2 chiều dễ gây ra ủn tắc, hỏa hoạn và mất an toàn do lưu lượng giao thông trong khu vực quá lớn. Do đó, việc đầu tư mở rộng hầm Hải Vân là vô cùng cấp thiết


    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ