Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
 • Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017
  Cập nhật: 14/03/2018 11:28:47 SA
  Ngày 28/02/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND về Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2017.
  Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực đến 31/12/2017 (có Danh mục kèm theo), bao gồm:

 • Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
  Cập nhật: 01/03/2018 3:07:26 CH
  Ngày 08/02/2018, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 56/TB-VPCP về Kế t luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp của Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương. Nội dung kết luận cụ thể như sau:

 • Đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
  Cập nhật: 01/03/2018 2:50:30 CH
  Ngày 09/02/2018, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Theo nội dung Chỉ thị, trong những năm qua, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã triển khai việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; bước đầu đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh, tiến bộ.

 • Kỷ yếu Diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017
  Cập nhật: 02/01/2018 5:21:00 CH
  Ngày 20 tháng 12 năm 2017, Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế tổ chức Diễn đàn Hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 2017: Tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới, với sự tham gia chủ trì của Thủ tướng Chính phủ và hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế.

 • Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết được tiếp nhận hồ sơ, trả kết giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của Sở Công Thương
  Cập nhật: 09/11/2017 11:23:53 SA
  Ngày 10/8/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1796/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở Công Thương có tổng cộng 108 Thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể:

 • Triển khai thực hiện Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  Cập nhật: 24/10/2017 4:15:56 CH
  Ngày 13/10/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký QUYẾT ĐỊNH số 2371/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế hoạt động thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 • Ảnh minh họa Triển khai Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người”
  Cập nhật: 24/10/2017 3:53:59 CH
  Ngày 17/10/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về Thực hiện triển khai Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 thuộc Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Ảnh minh họa Cẩm nang lựa chọn máy giặt trong gia đình
  Cập nhật: 12/10/2017 2:11:23 CH

 • Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  Cập nhật: 09/10/2017 4:50:43 CH
  Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 84/2017/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 về Quy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, đối tượng áp dụng gồm tất cả các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và mọi công dân Việt Nam sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2017 và thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành QUy định một số chính sách về dân số và kế hoạch hóa gia đình.

 • Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
  Cập nhật: 05/10/2017 4:00:24 CH
  Thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 05/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017, Sở Tư pháp đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả rà soát có 144 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp. Sở Công Thương đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để doanh nghiệp được biết.


    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ