Chủ Nhật, 24-03-2019

Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Khuyến mại
Thông tin về chương trình đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty Cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung bắt đầu thực hiện từ ngày 31/10/2018 (chương trình khuyến mại mang tính may rủi)
Cập nhật:01/11/2018 2:26:33 CH

THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT XANH BẮC MIỀN TRUNG ĐÃ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ 17 GIỜ 00  NGÀY 31/10/2018

 

Căn cứ Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ  quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động Xúc tiến Thương mại. Sở Công Thương đã xác nhận đăng ký thực hiện Khuyến mãi của Công ty với các nội dung chi tiết như sau:

 

STT

Tên Thương nhân Thực hiện

Nội dung Chương trình khuyến mãi

1

Công ty Cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung

Nội dung chi tiết xem tại đây

 Thể lệ của chương trình xem tại đây

2

Công ty Cổ phần Đất Xanh Bắc Miền Trung

Nội dung chi tiết xem tại đây

Thể lệ chương trình xem tại đây

Thương nhân phải hoàn toàn chịu trách nhiệm với nội dung Đăng ký thực hiện khuyến mãi đã đăng ký với Sở Công Thương./.

PTTKIEU
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ