Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Thông tư 29/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương về áp dụng biểu giá chi phí tránh được cho các nhà máy thủy điện nhỏ
  
Cập nhật:28/11/2019 5:19:15 CH

Ngày 15/11/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT quy định về trình tự xây dựng, áp dụng biểu giá chi phí tránh được và ban hành Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các nhà máy thủy điện nhỏ và bãi bỏ Thông tư 06/2016/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2014/TT-BCT.


Ảnh minh họa

Theo quy định cũ, bên bán điện được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được khi đáp ứng một trong các điều kiện sau:

Thứ nhất, công suất đặt của nhà máy nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW và toàn bộ điện năng được sản xuất từ Năng lượng tái tạo.

Thứ hai, bên bán có nhiều nhà máy thủy điện bậc thang trên cùng một dòng sông được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được cho cụm thủy điện bậc thang khi tổng công suất đặt của các nhà máy này nhỏ hơn hoặc bằng 60 MW.

Trường hợp cụm thủy điện bậc thang có nhà máy thủy điện có công suất lớn hơn 30 MW được đưa vào vận hành đầu tiên, bên bán được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được cho cụm thủy điện bậc thang khi nhà máy thủy điện tiếp theo vận hành thương mại.

Tuy nhiên, theo quy định mới được sửa đổi tại Thông tư này, bên bán điện chỉ cần đáp ứng điều kiện công suất đặt của nhà máy thủy điện nhỏ hơn hoặc bằng 30 MW là được áp dụng Biểu giá chi phí tránh được.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Download Thông tư tại đây./.

SCT-QLNL
 Bản in]

Liên kết công vụ