Thực hiện Chương trình nhận diện hàng Việt Nam năm 2017
  
Cập nhật:25/09/2017 2:01:56 CH
Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” và Chương trình nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2017 (trong tháng trọng tâm từ 20/9 - 15/10/2017)

   Các doanh nghiệp trên địa bàn căn cứ nhu cầu, khả năng, tích cực tham gia hưởng ứng các chương trình khuyến mại, giảm giá, kích cầu tiêu dùng; tích cực tham gia các hoạt động của Chương trình tại trang web: www.tuhaohangviet2017.vn và trang Fanpage: Tự hào hàng Việt./.

Hùng-XTTM
Tạp chí Công Thương
 Bản in]

Liên kết công vụ