Trang chủ » Hoạt động đoàn thể » Đoàn thanh niên
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16-CT/TW
Cập nhật:08/01/2018 10:31:38 SA
Thực hiện chỉ thị số 20-CT/TU về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018; BCH Chi đoàn đề nghị các đồng chí Đoàn viên thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16-CT/TW, ngày 22/12/2017 cửa Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết năm 2018, cụ thể hóa như sau:

1. Tích cực tham gia thăm hỏi các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng…khi được BCH phân công.

2. Tham gia trực tự vệ theo phân công của Ban giám đốc, Văn phòng Sở; kịp thời giải quyết mọi công việc trong dịp nghỉ Tết nếu có.

3. Tích cực tổng vệ sinh làm đẹp cơ quan và khu vực xung quanh cơ quan….

4. Nâng cao tinh thần tiết kiệm, phù hợp với truyền thống văn hoá của dân tộc, thuần phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của từng đại phương.

BCH Chi đoàn đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện./.

Đoàn Thanh niên
ĐTN
 Bản in]

Liên kết công vụ