Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Triển khai Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương
Cập nhật:12/12/2018 9:54:06 SA
Vừa qua, UBND tỉnh có Công văn số 9352/UBND-CT ngày 03/12/2018 gửi Sở Công Thương, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế về thực hiện Thông tư số 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 của Bộ Công Thương quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung Thông tư 56/2014/TT-BCT về phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Công Thương, các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao; tình hình thực tế tại địa phương triển khai, hướng dẫn các đơn vị

có liên quan thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.

    Thông tư 45/2018/TT-BCT ngày 15/11/2018 quy định cụ thể trách nhiệm tham gia thị trường điện của đơn vị phát điện, cụ thể:

- Nhà máy điện có giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện, có công suất đặt lớn hơn 30MW đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; Nhà máy điện có công suất đặt đến 30MW đấu nối lưới điện cấp điện áp từ 110KV trở lên trực tiếp tham gia thị trường điện;

- Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện có công suất đặt lớn hơn 30MW được quyền lựa chọn tham gia thị trường điện;

- Các nhà máy điện gián tiếp tham gia thị trường điện: Nhà máy điện BOT; Nhà máy điện sử dụng năng lượng tái tạo không phải thủy điện trừ trường hợp đã nêu trên. Các nhà máy điện đã được cấp phép hoạt động điện lực và phải tham gia thị trường điện nhưng không đăng ký tham gia thị trường điện sẽ không được huy động phát điện lên lưới điện quốc gia.

Thông tư này được ban hành ngày 15/11/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

NVTAN
SCT-QLNL
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ