Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Triển khai các giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông sản, thủy sản
  
Cập nhật:20/03/2020 10:50:23 SA
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19 đang diễn ra trên thế giới, Việt Nam và trên địa bàn Thừa Thiên Huế, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng nông sản, thủy sản (tôm, gà, vịt, cá...) ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh như Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang,.... gặp khó khăn. Nhằm duy trì các hoạt động sản xuất, tiêu thụ, tái sản xuất, tạo việc làm và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho người dân trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1.  Sở Công Thương

- Làm đầu mối tiếp nhận các thông tin đăng ký của các cơ quan, đơn vị trong phân phối các mặt hàng nông sản, thủy sản.

- Phối hợp với Hội Doanh nhân nữ Thừa Thiên Huế trong triển khai hỗ trợ tiêu thụ các mặt hàng đến với người dân, doanh nghiệp.

- Hỗ trợ các Doanh nghiệp trong kết nối tiêu thụ mặt hàng nông sản, thủy sản với các hệ thống siêu thị và các hệ thống phân phối lớn. Phối hợp các chính quyền địa phương, các siêu thị triển khai phương án bán hàng lưu động khi cần thiết.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Phối hợp các địa phương rà soát, đánh giá các sản phẩm nông sản, thủy sản đang và đã đến kỳ thu hoạch trên địa bàn để đề xuất, lựa chọn phương án phân phối, tiêu thụ giúp người dân tháo gỡ khó khăn.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương, người dân xây dựng kế hoạch tái sản xuất nhằm đảm bảo không làm gián đoạn quá trình sản xuất và cung ứng.

3. UBND thành phố Huế

- Chỉ đạo các Ban Quản lý chợ trên địa bàn tăng cường hoạt động thu mua, tiêu thụ trên các hệ thống chợ của địa bàn.

- Hỗ trợ Hội Doanh nhân nữ Thừa Thiên Huế tìm kiếm một số địa điểm để phục vụ cho điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố Huế.

4. UBND các huyện, thị xã

- Các địa phương rà soát mặt hàng nông sản, thủy sản trên địa bàn cần hỗ trợ, tiêu thụ; tổng hợp, báo cáo về số lượng, chủng loại, giá cả các mặt hàng gửi về Sở Công thương; ưu tiên các sản phẩm, mặt hàng các địa phương không tiêu thụ hết.

- Hình thành các điểm tập trung nhằm phân phối các mặt hàng nông sản, thủy sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại địa phương mình. Xây dựng mối liên kết giữa người dân, các hợp tác xã và đơn vị, doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn.

- Vận động người dân cùng hợp tác với Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân nữ Thừa Thiên Huế đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, chất lượng, giá cả hợp lý.

- Vận động các lực lượng thanh niên, đoàn thể xã hội, doanh nghiệp, cán bộ công nhân viên chức hỗ trợ việc giới thiệu, bán hàng, tiêu thụ; thành lập đội tình nguyện ship hàng hỗ trợ bà con nông dân...

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Triển khai vận hành hệ thống sàn kinh tế hợp tác (https://kinhtehoptac.com).

- Phối hợp các địa phương, người dân triển khai việc đưa các mặt hàng lên sàn kinh tế hợp tác điện tử.

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tích hợp cài đặt ứng dụng lên hệ thống Hue-S; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết và kịp thời áp dụng.

 6. Hội Doanh nhân nữ Thừa Thiên Huế.

- Phối hợp với chính quyền địa phương lựa chọn các địa điểm phù hợp như khách sạn, nhà  hàng...để hình thành các địa điểm bán lẻ cung cấp cho người dân, ưu tiên lựa chọn điểm đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, thiết bị bảo quản đông lạnh.

- Thỏa thuận với người dân về giá cả, số lượng, hình thức thu mua, lưu ý đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với các địa phương về phương thức vận chuyển hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ; đưa sản phẩm tiêu thụ đến các khu cách ly tập trung.

7. Công đoàn và các tổ chức đoàn thể và các cơ quan vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chung tay tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản của địa phương; tham gia đăng ký số lượng mua cụ thể gửi về Sở Công Thương tổng hợp.

8. Siêu thị Big C, Co.op mart Huế triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động thu mua, tiêu thụ cho người dân trong các siêu thị và hệ thống bán lẻ; kết nối tiêu thụ mặt hàng nông sản, thủy sản với các hệ thống siêu thị và các hệ thống phân phối lớn.

Yêu cầu các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn này./.


HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ