Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:18/02/2021 2:48:42 CH
Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND “Về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đô thị thông minh”.
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ