Triển khai thực hiện Nghị định số 21/2021/NĐ-CP
  
Cập nhật:05/04/2021 9:42:46 SA
Ngày 19/3/2021, chính phủ ban hành Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ về việc quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2021.

Nội dung fife đính kèm tại đây.

 

 

nnhuy.sct
Thanh tra
 Bản in]

Liên kết công vụ