Triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ.
  
Cập nhật:08/08/2019 2:57:18 CH
Thực hiện Công văn số 4459/UBND-TTr ngày 05/7/2019 và Công văn số 5200/UBND - TTr ngày 26/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng.

    Sở Công Thương phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện cho công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị mình bằng hình thức phù hợp Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của  Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, Chống tham nhũng.

Nội dung chi tiết tại đây

NNHUY-TTra
Thanh Tra Sở
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ