Triển khai thực hiện Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
  
Cập nhật:18/02/2021 2:41:15 CH
Ngày 24/12/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND về “Phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế”.
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ