Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
Triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành về Vật liệu nổ công nghiệp
Cập nhật:06/07/2018 2:40:30 CH
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 3437/UBND-CT ngày 21/5/2018 về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 71/2018/NĐ-CP, Sở Công Thương phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) đến các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh, bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật sau:

1. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Đây là đạo luật quan trọng tạo hành lang pháp lý cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

         2. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Nghị định quy định về trình độ chuyên môn, huấn luyện, cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy, ứng cứu sự cố trong hoạt động VLNCN và quy định về việc quản lý bảo quản vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ.

Nghị định này có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2018, bãi bỏ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định  số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; các quy định về tiền chất thuốc nổ tại Nghị định số 76/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chương III Nghị định số 77/2016/NĐ-CP  ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Chương VII Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Nghị định gồm 05 Chương, 20 Điều và 01 Phụ lục có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

3. Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Thông tư quy định về cơ sở dữ liệu về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp và trách nhiệm của tổ chức nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, bảo quản và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để sử dụng sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018,  bãi bỏ Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Thông tư số 45/2013/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Danh mục vật liệu nổ công nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam; Thông tư số 61/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện và quy định cụ thể một số điều của Nghị định số 76/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

          Sở Công Thương đăng tải nội dung Luật Quản lý, sử dụng vũ khí và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 71/2018/NĐ-CP và Thông tư số 13/2018/TT-BCT trên trang điện tử của Sở tại địa chỉ: http://www.itradetthue.gov.vn.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, thời gian tới Sở sẽ tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để các đơn vị thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường - Sở Công Thương (Điện thoại: 0234.3845637) để được hướng dẫn thêm./.
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Nghị định 71/2018/NĐ-CP ()
2 Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ()
3 Thông tư số 13/2018/TT-BCT ()
HTDAT
SCT-KTAT
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ