Tuyên truyền Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ
  
Cập nhật:18/02/2021 9:46:46 SA
Ngày 07/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 17/NQ-CP “Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”.
NHCHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ