Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cập nhật:26/07/2018 3:17:06 CH
Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 luật (Luật quốc phòng; Luật cạnh tranh; Luật tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao; Luật đo đạc và bản đồ; Luật an ninh mạng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch và 08 Nghị quyết quan trọng). Nội dung cụ thể như sau:

Tài liệu giới thiệu Luật Tố cáo:

Ngày ban hành

02/07/2018                                                    

Loại đề cương

Pháp luật

Lĩnh vực

Pháp luật

File đính kèm

 

- Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

Ngày ban hành

02/07/2018

Loại đề cương

Pháp luật

Lĩnh vực

Pháp luật

File đính kèm

 

Tài liệu giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

Ngày ban hành

02/07/2018                                                     

Loại đề cương

Pháp luật

Lĩnh vực

Pháp luật

File đính kèm

 

Tài liệu giới thiệu Luật đo đạc và bản đồ

 

Ngày ban hành

02/07/2018                                                    

Loại đề cương

Pháp luật

Lĩnh vực

Pháp luật

File đính kèm

 

Tài liệu giới thiệu Luật Cạnh tranh

Ngày ban hành

02/07/2018                                                   

Loại đề cương

Pháp luật

Lĩnh vực

Pháp luật

File đính kèm

 

Tài liệu giới thiệu Luật Quốc phòng

Ngày ban hành

02/07/2018                                                   

Loại đề cương

Pháp luật

Lĩnh vực

Pháp luật

File đính kèm

 

Tài liệu giới thiệu Luật An ninh mạng

Ngày ban hành

02/07/2018                                                  

Loại đề cương

Pháp luật

Lĩnh vực

Pháp luật

File đính kèm

 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ