Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Hoạt động ngành
UBND tỉnh ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật địa phương - mè xửng Huế"
Cập nhật:02/01/2018 11:02:08 CH
Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 106/2017/QĐ - UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế, có ký hiệu: QCĐP 02:2017/TT-H.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đã chủ trì xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật địa phương - mè xửng Huế". Qua gần 6 tháng xây dựng đề cương, lấy mẫu xác nhận giá trị sử dụng, tổ chức hội thảo, lấy ý kiến góp ý dự thảo của các cơ quan ban ngành địa phương và Trung ương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định số 106/2017/QĐ - UBND ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế, có ký hiệu: QCĐP 02:2017/TT-H vào ngày 28/12/2017 vừa qua. 

Quy chuẩn quy định các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm và các yêu cầu quản lý đối với sản phẩm mè xửng Huế. Theo đó, các sản phẩm mè xửng được sản xuất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này trước khi lưu thông trên thị trường theo quy định. Các sản phẩm mè xửng sản xuất ở địa phương khác nhưng kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì không yêu cầu công bố hợp quy với Quy chuẩn kỹ thuật địa phương này.

Quy chuẩn kỹ thuật địa phương là văn bản quy phạm pháp luật, do vậy, các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm mè xửng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế phải thực hiện công bố hợp quy theo hình thức tự công bố theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy được nộp tại Sở Y tế và bảo đảm chất lượng, an toàn theo đúng nội dung đã công bố. Tổ chức, cá nhân sản xuất chỉ được đưa ra sản phẩm mè xửng sau khi đã đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2018, đối với các sản phẩm mè xửng đã công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được giữ nguyên giá trị hiệu lực công bố kể từ ngày Chi cục ATTP ra thông báo xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. 

Quy chuẩn này chỉ áp dụng đối với sản phẩm mè xửng truyền thống, còn lại các sản phẩm mè xửng cải tiến biến thể như mè xửng gương, mè xửng đen được thực hiện theo quy định hiện hành. Đây là quy chuẩn kỹ thuật địa phương thứ hai của tỉnh Thừa Thiên Huế, trước đó tỉnh đã ban hành quy chuẩn về tinh dầu tràm./.


HPVSON
SCT-KTATMT
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ