Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây sen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi liên kết
  
Cập nhật:22/10/2020 2:23:40 CH
Tên đề tài, dự án:
Ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất cây sen tại Thừa Thiên Huế theo chuỗi liên kết

- Mã số: 2020.003

- Cấp: Tỉnh

- Lĩnh vực: Công Thương

- Cơ quan chủ trì: Công ty TNHH MTV Hữu cơ Huế Việt

- Chủ nhiệm đề tài:

- Thành viên tham gia chính:

Quyết định phê duyệt
  • 00.00.H57-2203-QD-UBND-2020-PL1.doc 
Mục tiêu định hướng:

Mục tiêu định hướng:

- Đánh giá được thực trạng trồng sen, sản xuất và tiêu thụ một số sản phẩm từ sen tại Thừa Thiên Huế.

- Xây dựng được mô hình trồng, sơ chế, chế biến, tiêu thụ một số sản phẩm từ sen theo chuỗi liên kết.

- Xây dựng được mô hình mẫu sản xuất sen kết hợp du lịch sinh thái trải nghiệm.

 

Kết quả:

Sản phẩm dự kiến:

- Mô hình trồng sen 5000 m2.

- Hoàn thiện quy trình sản xuất giống sen.

- Hoàn thiện quy trình trồng, chăm sóc và thu hoạch sen.

- Quy trình chế biến các sản phẩm từ sen.

- 03-05 sản phẩm từ sen đủ điều kiện để cung ứng cho thị trường.

- Mô hình sản xuất sen kết hợp du lịch sinh thái trải nghiệm.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án.

- Bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành.

- Chuyên mục quảng bá trên đài truyền hình địa phương.

Kinh phí đề tài:  
Thời gian thực hiện:    2020 - 2020
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ