Văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Công Thương
  
Cập nhật:08/08/2019 8:29:48 SA
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật do hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến hoạt động doanh nghiệp ban hành đến hết ngày 31/7/2019 thuộc lĩnh vực Công thương gồm 9, gồm:

DANH MỤC

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú[1]

Lĩnh vực: Công thương

1.

Nghị quyết

09/2014/NQ-HĐND

Ngày 24/10/2014

Về việc thông qua đề án Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

03/11/2014

 

 

2.

Nghị quyết

06/2015/NQ-HĐND

Ngày 24/7/2015

Về việc thông qua đề án quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

03/8/2015

 

 

3.

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND

Ngày 25/11/2015

Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

05/12/2015

 

4.

Quyết định

83/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2016

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, khuyến mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2017

 

5.

Quyết định

27/2017/QĐ-UBND

Ngày 05/5/2017

Ban hành quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/5/2017

 

6.

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND

Ngày 09/02/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

25/02/2018

 

7.

Quyết định

25/2018/QĐ-UBND

Ngày 19/4/2018

Ban hành quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/5/2018

 

8.

Quyết định

40/2019/QĐ-UBND

Ngày 29/7/2019

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế

01/8/2019

 

9.

Quyết định

41/2019/QĐ-UBND

Ngày 22/7/2019

Ban hành Quy định quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2019

 

 

Tổng cộng:  9 văn bản.

 

  

 

NNHUY-TTra
Thanh Tra Sở
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ