Trang chủ » Tin tức - Sự kiện » Thông tin tuyên truyền
Về việc hướng dẫn thực hiện giá bán điện theo quy định tại Thông tư 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương
Cập nhật:21/01/2019 8:03:13 SA
Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2018 trong quá trình triển khai thực hiện các quy định tại Thông tư, một số Sở Công Thương và đơn vị Điện lực gặp các vướng mắc phát sinh trong thực tế thực hiện. Để giải quyết vấn đề này Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương đã ban hành Công văn số 2059/ĐTĐL-GP ngày 28/12/2018 hướng dẫn thực hiện giá bán điện theo Thông tư nêu trên.
SCT-NL
 Bản in]

Liên kết công vụ