Lọc Văn bản chuyên ngành

Lọc Tất cả

VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

STT Số kí hiệu VB Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tải về
1 1377/BCT-TTTN 21/02/2018 21/02/2018 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
2 354/QĐ-BCT 25/01/2018 01/01/2018 Ban hành khung giá phát điện năm 2018
3 341/QĐ-BCT 24/01/2018 01/01/2018 ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018
4 14/2018/NĐ-CP 23/01/2018 23/01/2018 Nghị định quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
5 10/2018/NĐ-CP 15/01/2018 15/01/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
6 51/BCT-TTTN 04/01/2018 04/01/2018 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
7 38/CT-TTg 19/10/2017 Về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
8 16/2017/TT-BCT 12/09/2017 26/10/2017 Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
9 8178/BCT-TTTN 05/09/2017 05/09/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
10 15/2017/TT-BCT 31/08/2017 16/10/2017 Quy định, hướng dẫn về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản, quy chế quản lý về cụm công nghiệp quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
11 7027/BCT-TTTN 04/08/2017 04/08/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
12 12/2017/TT-BCT 31/07/2017 14/09/2017 Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
13 6473/BCT-TTTN 20/07/2017 20/07/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
14 5977/BCT-TTTN 05/07/2017 05/07/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
15 5430/BCT-TTTN 20/06/2017 20/06/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
16 05/2017/QH14 12/06/2017 Luật Quản lý ngoại thương
17 08/03/2017 Phụ lục các biểu mẫu giờ trái đất 2017
18 02/2017/TT-BCT 10/02/2017 27/03/2017 Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.
19 168/QĐ-TTg 07/02/2017 07/02/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025
20 29/QĐ-BCĐQGĐL 25/01/2017 25/01/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
21 5131/QĐ-BCT 30/12/2016 30/12/2016 Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
22 43/2016/TT-BCT 30/12/2016 15/02/2017 Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
23 43/2016/TT-BCT 30/12/2016 15/02/2017 Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
24 36/2016/TT-BCT 28/12/2016 10/02/2017 Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
25 8100/UBND-CT 27/12/2016 27/12/2016 V/v rà soát, đánh giá công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại
Tổng cộng1085
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị

Liên kết công vụ