Lọc Văn bản chuyên ngành

Lọc Tất cả

VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

STT Số kí hiệu VB Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tải về
1 127 /QĐ-BCĐ 30/07/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng, chống dịch COIVD - 19 tại nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2 66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 01/08/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
3 17/2018/TT-BCT 09/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT
4 20/2017/TT-BCT 09/06/2020 16/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 46/2012/NĐ-CP
5 45/2012/NĐ-CP 09/06/2020 Về khuyến công
6 17/2020/NĐ-CP 05/02/2020 22/03/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương
7 11/2019/TT-BCT 05/09/2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
8 603/QĐ-UBND 04/09/2019 13/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
9 38/QĐ-UBND 04/09/2019 05/01/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
10 1844/QĐ-UBND 01/08/2019 01/08/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố Huế
11 09/2019/TT-BCT 08/07/2019 21/08/2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
12 30/2019/QĐ-UBND 03/06/2019 15/06/2019 QUYẾT ĐỊNH 30/2019/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
13 858/QĐ-UBND 04/04/2019 04/04/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
14 54/KH-UBND 13/03/2019 20/12/2019 v/v hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
15 46/KH-UBND 11/03/2019 11/03/2019 Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
16 517/QĐ-UBND 04/03/2019 04/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
17 12/2019/QĐ-TTg 26/02/2019 15/04/2019 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
18 199/QĐ-TTg 19/02/2019 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
19 2872/QĐ-UBND 10/12/2018 10/12/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
20 29/2018/QH14 15/11/2018 LUẬT BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC
21 39/2018/QĐ-UBND 28/06/2018 09/07/2018 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
22 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
23 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 08/03/2018 Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
24 01/2018/TT-BCT 27/02/2018 27/02/2018 Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
25 02/2018/TT-BCT 27/02/2018 27/02/2018 Thông tư quy định chi tiết Danh mục mua bán hàng hóa, trao đổi của cư dân biên giới
Tổng cộng1116
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị

Liên kết công vụ