Lọc Văn bản chuyên ngành

Lọc Tất cả

VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

STT Số kí hiệu VB Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tải về
1 11/2019/TT-BCT 05/09/2019 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NGOẠI THƯƠNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH CẤP QUỐC GIA VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI
2 603/QĐ-UBND 04/09/2019 13/03/2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và lĩnh vực thương mại biên giới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
3 38/QĐ-UBND 04/09/2019 05/01/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
4 1844/QĐ-UBND 01/08/2019 01/08/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã và thành phố Huế
5 09/2019/TT-BCT 08/07/2019 21/08/2019 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN
6 30/2019/QĐ-UBND 03/06/2019 15/06/2019 QUYẾT ĐỊNH 30/2019/QĐ-UBND QUY ĐỊNH VỀ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
7 858/QĐ-UBND 04/04/2019 04/04/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
8 54/KH-UBND 13/03/2019 20/12/2019 v/v hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
9 46/KH-UBND 11/03/2019 11/03/2019 Kế hoạch phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
10 517/QĐ-UBND 04/03/2019 04/03/2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
11 12/2019/QĐ-TTg 26/02/2019 15/04/2019 v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
12 2872/QĐ-UBND 10/12/2018 10/12/2018 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế
13 39/2018/QĐ-UBND 28/06/2018 09/07/2018 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế
14 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
15 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 08/03/2018 Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
16 01/2018/TT-BCT 27/02/2018 27/02/2018 Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
17 02/2018/TT-BCT 27/02/2018 27/02/2018 Thông tư quy định chi tiết Danh mục mua bán hàng hóa, trao đổi của cư dân biên giới
18 1377/BCT-TTTN 21/02/2018 21/02/2018 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
19 213/QĐ-TTg 12/02/2018 12/02/2018 Quyết định phê quyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
20 13/2018/QĐ-UBND 09/02/2018 20/02/2018 về quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020
21 354/QĐ-BCT 25/01/2018 01/01/2018 Ban hành khung giá phát điện năm 2018
22 341/QĐ-BCT 24/01/2018 01/01/2018 ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018
23 14/2018/NĐ-CP 23/01/2018 23/01/2018 Nghị định quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
24 10/2018/NĐ-CP 15/01/2018 15/01/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
25 51/BCT-TTTN 04/01/2018 04/01/2018 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
Tổng cộng1104
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị

Liên kết công vụ