Thứ Hai, 18-03-2019

Lọc Văn bản chuyên ngành

Lọc Tất cả

VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

STT Số kí hiệu VB Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tải về
1 69/2018/NĐ-CP 15/05/2018 15/05/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương
2 31/2018/NĐ-CP 08/03/2018 08/03/2018 Quy định chi tiết Luật quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa
3 01/2018/TT-BCT 27/02/2018 27/02/2018 Thông tư quy định chi tiết hàng hóa mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân
4 02/2018/TT-BCT 27/02/2018 27/02/2018 Thông tư quy định chi tiết Danh mục mua bán hàng hóa, trao đổi của cư dân biên giới
5 1377/BCT-TTTN 21/02/2018 21/02/2018 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
6 213/QĐ-TTg 12/02/2018 12/02/2018 Quyết định phê quyệt Đề án "Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng"
7 354/QĐ-BCT 25/01/2018 01/01/2018 Ban hành khung giá phát điện năm 2018
8 341/QĐ-BCT 24/01/2018 01/01/2018 ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2018
9 14/2018/NĐ-CP 23/01/2018 23/01/2018 Nghị định quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới
10 10/2018/NĐ-CP 15/01/2018 15/01/2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
11 51/BCT-TTTN 04/01/2018 04/01/2018 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
12 38/CT-TTg 19/10/2017 Về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do đã có hiệu lực
13 16/2017/TT-BCT 12/09/2017 26/10/2017 Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời
14 8178/BCT-TTTN 05/09/2017 05/09/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
15 15/2017/TT-BCT 31/08/2017 16/10/2017 Quy định, hướng dẫn về Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; chế độ báo cáo, cơ sở dữ liệu và các mẫu văn bản, quy chế quản lý về cụm công nghiệp quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
16 7027/BCT-TTTN 04/08/2017 04/08/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
17 12/2017/TT-BCT 31/07/2017 14/09/2017 Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực
18 6473/BCT-TTTN 20/07/2017 20/07/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
19 5977/BCT-TTTN 05/07/2017 05/07/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
20 5430/BCT-TTTN 20/06/2017 20/06/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
21 05/2017/QH14 12/06/2017 Luật Quản lý ngoại thương
22 08/03/2017 Phụ lục các biểu mẫu giờ trái đất 2017
23 02/2017/TT-BCT 10/02/2017 27/03/2017 Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.
24 168/QĐ-TTg 07/02/2017 07/02/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025
25 29/QĐ-BCĐQGĐL 25/01/2017 25/01/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
Tổng cộng1090
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị

Liên kết công vụ