Lọc Văn bản chuyên ngành

Lọc Tất cả

VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

STT Số kí hiệu VB Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tải về
1 5430/BCT-TTTN 20/06/2017 20/06/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
2 08/03/2017 Phụ lục các biểu mẫu giờ trái đất 2017
3 02/2017/TT-BCT 10/02/2017 27/03/2017 Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.
4 168/QĐ-TTg 07/02/2017 07/02/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025
5 29/QĐ-BCĐQGĐL 25/01/2017 25/01/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
6 5131/QĐ-BCT 30/12/2016 30/12/2016 Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
7 43/2016/TT-BCT 30/12/2016 15/02/2017 Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
8 43/2016/TT-BCT 30/12/2016 15/02/2017 Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
9 36/2016/TT-BCT 28/12/2016 10/02/2017 Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
10 8100/UBND-CT 27/12/2016 27/12/2016 V/v rà soát, đánh giá công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại
11 195/KH-UBND 23/12/2016 23/12/2016 Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 -2020
12 89/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 01/01/2017 Ban hành Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế
13 1744/KH-SCT 14/10/2016 14/10/2016 Kế hoạch về triển khai DỊch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 tại Sở Công Thương
14 9434/BCT-TTTN 05/10/2016 05/10/2016 QLTM-KIEU
15 3993/QĐ-BCT 05/10/2016 05/10/2016 KHTC-Tuấn
16 8811/BCT-TTTN 20/09/2016 20/09/2016 QLTM-KIEU
17 21/2016/TT-BCT 20/09/2016 20/09/2016 KHTC-Tuấn
18 3690/QĐ-BCT 12/09/2016 12/09/2016 KHTC-Tuấn
19 14/VBHN-BCT 12/09/2016 12/09/2016 KHTC-Tuấn
20 129/2016/NĐ-CP 01/09/2016 01/09/2016 KHTC-Tuấn
21 3584/QĐ-BCT 01/09/2016 01/09/2016 KHTC-Tuấn
22 1649/QĐ-TTg 23/08/2016 23/08/2016 XNK-H
23 3447/QĐ-BCT 22/08/2016 22/08/2016 KHTC-Tuấn
24 59/2016/QÐ-UBND 20/08/2016 20/08/2016 KHTC-Tuấn
25 7716/BCT-TTTN 19/08/2016 19/08/2016 QLTM-KIEU
Tổng cộng1070
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị

Liên kết công vụ