Lọc Văn bản chuyên ngành

Lọc Tất cả

VĂN BẢN CHUYÊN NGÀNH

STT Số kí hiệu VB Ngày ban hành Ngày hiệu lực Trích yếu Tải về
1 6473/BCT-TTTN 20/07/2017 20/07/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
2 5977/BCT-TTTN 05/07/2017 05/07/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
3 5430/BCT-TTTN 20/06/2017 20/06/2017 V/v điều hành kinh doanh xăng dầu
4 08/03/2017 Phụ lục các biểu mẫu giờ trái đất 2017
5 02/2017/TT-BCT 10/02/2017 27/03/2017 Thông tư quy định phương pháp, trình tự lập, thẩm định và phê duyệt giá truyền tải điện.
6 168/QĐ-TTg 07/02/2017 07/02/2017 Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành điện giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2025
7 29/QĐ-BCĐQGĐL 25/01/2017 25/01/2017 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực
8 5131/QĐ-BCT 30/12/2016 30/12/2016 Phương pháp đánh giá thực hiện Tiêu chí số 4 về điện huyện nông thôn mới trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
9 43/2016/TT-BCT 30/12/2016 15/02/2017 Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
10 43/2016/TT-BCT 30/12/2016 15/02/2017 Quy định về cam kết phát triển dự án và cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện không thực hiện đúng tiến độ cam kết
11 36/2016/TT-BCT 28/12/2016 10/02/2017 Quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
12 8100/UBND-CT 27/12/2016 27/12/2016 V/v rà soát, đánh giá công tác xây dựng Chợ văn minh thương mại
13 195/KH-UBND 23/12/2016 23/12/2016 Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 -2020
14 89/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 01/01/2017 Ban hành Quy định hoạt động quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Thừa Thiên Huế
15 1744/KH-SCT 14/10/2016 14/10/2016 Kế hoạch về triển khai DỊch vụ công trực tuyến mức 3 và 4 tại Sở Công Thương
16 9434/BCT-TTTN 05/10/2016 05/10/2016 QLTM-KIEU
17 3993/QĐ-BCT 05/10/2016 05/10/2016 KHTC-Tuấn
18 8811/BCT-TTTN 20/09/2016 20/09/2016 QLTM-KIEU
19 21/2016/TT-BCT 20/09/2016 20/09/2016 KHTC-Tuấn
20 3690/QĐ-BCT 12/09/2016 12/09/2016 KHTC-Tuấn
21 14/VBHN-BCT 12/09/2016 12/09/2016 KHTC-Tuấn
22 129/2016/NĐ-CP 01/09/2016 01/09/2016 KHTC-Tuấn
23 3584/QĐ-BCT 01/09/2016 01/09/2016 KHTC-Tuấn
24 1649/QĐ-TTg 23/08/2016 23/08/2016 XNK-H
25 3447/QĐ-BCT 22/08/2016 22/08/2016 KHTC-Tuấn
Tổng cộng1072
|< < 1 2 3 4 > >|
Hiển thị

Liên kết công vụ