Công khai email hay không ?
CAPTCHA image
(Nhập vào mã xác nhận trên)
Kiến nghị liên quan đến “Đường dây 22kV đi ngang qua nóc nhà thờ họ tại số 585 đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Người hỏi: Nguyễn Văn Quang
Cơ quan trả lời: Sở Công Thương và Công ty Điện lực TT Huế
kiến nghị liên quan đến “Đường dây 22kV đi ngang qua nóc nhà thờ họ tại số 585 đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”
Xem trả lời

Kính gửi: ông Nguyễn Văn Quang trú tại Thị trấn Lăng Cô

 Ngày 22 tháng 4 năm 2019 Sở Công Thương nhận được Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quang trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc ghi ngày 18 tháng 4 năm 2019, nội dung kiến nghị liên quan đến “Đường dây 22kV đi ngang qua nóc nhà thờ họ tại số 585 đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”; Sau khi xem xét nội dung đơn và biên bản về việc xử lý hành lang an toàn điện tại thị trấn Lăng Cô (bản sao gửi kèm theo), Sở Công Thương trả lời hộ ông Nguyễn Văn Quang như sau:

 Ngày 26/4/2019 Sở Công Thương đã có Công văn số 722/SCT-NL yêu cầu Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế là đơn vị quản lý, vận hành lưới điện 22kV trên địa bàn phối hợp với UBND huyện Phú Lộc nghiên cứu giải quyết; ngày 03/5/2019 Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có báo cáo về việc trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quang tại Văn bản số 2017/TTHPC-AT (Đính kèm Văn bản).

Theo đó, ngày 15/5/2019, Sở Công Thương tổ chức làm việc với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc, UBND thị trấn Lăng Cô để bàn phương án di dời đường dây nêu trên; Qua làm việc và kiểm tra thực tế tại địa điểm nhà thờ họ số 585 đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô (hiện tại do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quang quản lý); các thành phần dự họp thống nhất đề xuất phương án di dời đường dây 22kV vị trí 123-124 thuộc xuất tuyến 472 Lăng Cô ra khỏi thửa đất của hộ ông Quang.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã lập phương án di dời đường dây, sẽ tiến hành triển khai khi được UBND huyện Phú Lộc thống nhất phương án, UBND thị trấn Lăng Cô giao mặt bằng thi công xây dựng. Trong thời gian chuẩn bị triển khai công tác di dời, đề nghị ông Nguyễn Văn Quang tạo điều kiện để Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phát quang hành lang tuyến đường dây nhằm đảm bảo an toàn điện trong vận hành và cho người dân.

Sở Công Thương thông báo đến ông Nguyễn Văn Quang và các thành viên gia đình để biết./.

Công văn kèm theo

Tổng cộng1    

Liên kết công vụ